Szkolenia BHP dla pracowników

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu Pracy jest prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników. Tym samym pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach BHP oraz poddawać się egzaminom, które mają na celu sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Instruktaż ogólny zwany również szkoleniem wstępnym musi zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy na stanowisku. Jego szczegółowa tematyka została opisana w […]