ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Efektywne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie to podstawa sukcesu organizacji. Pomożemy Tobie stworzyć odpowiednią strategię w oparciu o nowoczesne narzędzia analizy strategicznej. Pomożemy poznać rynek oraz konkurencję.

– doradztwo strategiczne,

– tworzenie dokumentu strategii,

– pomoc w analizie otoczenia konkurencyjnego,

– planowanie i wdrożenie strategii zarządzania,

– okresowe przeglądy strategii  i zarządzania (audyt)