Kadry i płace

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikającym
z Kodeksu Pracy. Korzystając z naszych usług kadrowo-płacowych, nie musisz się o to martwić! Zajmiemy się wszystkim, m.in.: prowadzeniem akt osobowych, tworzeniem
i zawieraniem umów, zgłoszeniem do ZUS, listami płac, itd.