KSIĘGOWOŚĆ

Szczegółowy zakres usług księgowych:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
  • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
  • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,

Kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji, reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym