BHP

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym organizowania szkoleń BHP, prowadzenia niezbędnej dokumentacji, oceny ryzyka zawodowego, zapewnienia instrukcji stanowiskowych… To wszystko możesz załatwić w naszym biurze!

– szkolenia wstępne i okresowe dla pracodawców i pracowników,

– szkolenia z zakresu BHP uprawniające do prowadzenia instruktażu stanowiskowego

– ocena ryzyka zawodowego

– instrukcje stanowiskowe

– rejestr substancji chemicznych,

– wsparcie w postępowaniu powypadkowym i tworzeniu niezbędnej dokumentacji