RODO

Zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi każdy podmiot gospodarczy operujący danymi osobowymi pracowników czy klientów jest zobowiązany do poczynienia skutecznych starań w celu ochrony ich danych osobowych. W tym celu oferujemy możliwość wdrożenia polityki RODO wraz z zaprojektowaniem i wprowadzeniem odpowiednich narzędzi, w oparciu o ocenę ryzyka.

  • Kompleksowe wdrożenie Polityki RODO wraz z niezbędną dokumentacją (regulamin monitoringu wizyjnego, polityka teleinformatyczna), oceną ryzyka, zaprojektowaniem i wprowadzeniem narzędzi i zabezpieczeń ochronnych.