KADRY I PŁACE

Szczegółowy zakres usług kadrowo-płacowych:

 

  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  • zawieranie umów o pracę i umów cywilno – prawnych
  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
  • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników oraz ich rodzin,
  • reprezentowanie przed ZUS,
  • wirtualne biuro – udostępniamy adres na siedzibę firmy wraz z obsługą korespondencji – usługa dostępna wyłącznie w pakiecie z usługą księgową);