Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest podstawowym aktem prawnym, stanowiącym źródło uregulowań stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron. Jest to ustawa, która w zależności od ustaleń prawodawcy, często jest nowelizowana. Obowiązkiem pracodawcy jest bieżące wdrażanie zmian w niej zawartych, zgodnie z obowiązującymi terminami. Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 […]