Outsourcing

Usługi outsourcingowe

Wraz z rozwojem gospodarczym, rynek firm usługowych sukcesywnie się powiększa. Usługi, w sensie gospodarczym są działaniem niematerialnym, użytecznym dla biorcy, wytwarzanym w procesie pracy ludzkiej z wykorzystaniem bytów materialnych lub bez nich. Działania specjalistyczne świadczone na rzecz innych organizacji w dużej mierze koncentrują się w sektorze usług biznesowych. Często są to usługi profesjonalne i techniczne […]