strategia

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem jest procesem złożonym z trzech podstawowych etapów, a mianowicie z analizy, planowania i zarządzania. Analiza strategiczna to przede wszystkim działania diagnozujące organizację i jej otoczenie, co pozwala na zbudowanie i zaplanowanie działań i etapów realizacji strategii. Jako narzędzie strategiczne, analiza niezbędna jest zestawem metod, pozwalających na zbadanie, ocenę i prognozowanie stanów, które […]