Zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich, co jest związane z elektronicznym ich wystawianiem przed podmioty medyczne. Dzięki takim zmianom, pracodawca już w pierwszy dzień choroby pracownika, posiada wiedzę na temat jego absencji.  Według poprzedniego uregulowania prawnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmując chęć przeprowadzenia kontroli powinien wysłać pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim – pisemne zawiadomienie
o terminie badania lub o konieczności dostarczenia wyników badań. Koniecznym jest wysłanie pisma w trybie ZPO. Biorąc pod uwagę, że większość zwolnień lekarskich trwa krócej niż 14 dni, kontrola pracownika często jest niemożliwa

Nowelizacja art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, umożliwia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wysłanie zawiadomienia do ubezpieczonego o terminie badania za pomocą operatora pocztowego, pracowników ZUS lub innych upoważnionych osób oraz za pośrednictwem pracodawcy.

Nowe przepisy umożliwiają zawiadomienie pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. W przypadku zawiadomienia telefonicznego, będzie ono dokonywane na numer telefonu, który posiadać będzie ZUS lub pracodawca.

Od 1 stycznia 2016 r. lekarz  ma możliwość wystawienia:

  1. zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA), po jego wystawieniu lekarz może sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA),
  2. zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym
    z systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym)

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie wystawiane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.