Zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich, co jest związane z elektronicznym ich wystawianiem przed podmioty medyczne. Dzięki takim zmianom, pracodawca już w pierwszy dzień choroby pracownika, posiada wiedzę na temat jego absencji.  Według poprzedniego uregulowania prawnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmując chęć przeprowadzenia kontroli powinien wysłać pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim […]

Zwolnienie z obowiązku szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań stanowiskowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym. Ustawa ta nowelizuje art. 237 pozwalając […]