Zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich, co jest związane z elektronicznym ich wystawianiem przed podmioty medyczne. Dzięki takim zmianom, pracodawca już w pierwszy dzień choroby pracownika, posiada wiedzę na temat jego absencji.  Według poprzedniego uregulowania prawnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmując chęć przeprowadzenia kontroli powinien wysłać pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim […]

Zwolnienie z obowiązku szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań stanowiskowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym. Ustawa ta nowelizuje art. 237 pozwalając […]

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest podstawowym aktem prawnym, stanowiącym źródło uregulowań stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron. Jest to ustawa, która w zależności od ustaleń prawodawcy, często jest nowelizowana. Obowiązkiem pracodawcy jest bieżące wdrażanie zmian w niej zawartych, zgodnie z obowiązującymi terminami. Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 […]