Zwolnienie z obowiązku szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań stanowiskowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym. Ustawa ta nowelizuje art. 237 pozwalając […]

Szkolenia BHP dla pracowników

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu Pracy jest prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników. Tym samym pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach BHP oraz poddawać się egzaminom, które mają na celu sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Instruktaż ogólny zwany również szkoleniem wstępnym musi zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy na stanowisku. Jego szczegółowa tematyka została opisana w […]

Outsourcing

Usługi outsourcingowe

Wraz z rozwojem gospodarczym, rynek firm usługowych sukcesywnie się powiększa. Usługi, w sensie gospodarczym są działaniem niematerialnym, użytecznym dla biorcy, wytwarzanym w procesie pracy ludzkiej z wykorzystaniem bytów materialnych lub bez nich. Działania specjalistyczne świadczone na rzecz innych organizacji w dużej mierze koncentrują się w sektorze usług biznesowych. Często są to usługi profesjonalne i techniczne […]